Jun 27, 2022

[tiện bút] Cây sung

Nhị hồ để tích niềm cô bộc


không non, cũng không trùm khăn đỏ


Jun 6, 2022

May 31, 2022

Một ông cha

(tiếp tục AW, cũng như P, rồi cả số 4 và số 2, cũng như no replyInternet)

cũng - một phần - là để tiếp tục câu chuyện ấy


May 30, 2022

Perfect

Lou Reed: "Perfect Day" ("đang minor hay thì bỗng chuyển sang major")


(tiếp tục tt, bbrr)

May 28, 2022

(một người) Raymond Roussel

một người, thêm một người


đây là cuốn sách Roussel dùng để giải thích mình đã viết các cuốn sách của mình như thế nào (ít nhất là một số trong đó):


May 25, 2022

Philippe Langlet


trong nỗi im lặng đông đúcChúng tôi, Philippe Langlet và tôi, gặp nhau vài lần, ở quãng cách đây ngoài mười năm. Langlet không có sợi tóc nào trên đầu, còn tôi thì đang ở vào một trong những giai đoạn đặc biệt nhiều tóc. Ngay lập tức, đã có một cái gì comique hiện ra rất rõ trên nền của một tragique lờ mờ.