Feb 20, 2020

Chiến tranh và

đã xong bài "V. ở Việt Nam": chắc không ai đoán được V. là ai, chắc không ít người đã đoán, nhưng gần như tất cả đều đoán sai


Feb 16, 2020

it won't be long

nghe gì bây giờ nhỉ? tất nhiên là mùa xuân rồi:

hai bản nhạc đều mang tên "Primavera", và đều là valse, một của Agustín Barrios, một của Thierry Tisserand (tự tìm đi, đừng lười), và vẫn thêm một "Primavera" nữa, của Victor Velazquez - đây thì lại là một "milonga"

trừ phi không phải là "Này mùa xuân ơi" của Mozart

Feb 12, 2020

Corona

"Es ist Zeit."

(Paul Celan)


Nhìn thấy cái tên "Coronavirus" một người thích uống bia sẽ nghĩ đến gì thì ai cũng biết, còn độc giả của thơ (xét cho cùng cũng là người uống bia, nhưng là loại bia khác, rất có thể là bia do phù thủy làm ra: trong những câu chuyện của Andersen, những khi đầm lầy sương phủ nhiều các bà phù thủy sẽ nấu bia) rất có thể nghĩ đến Paul Celan.

Feb 11, 2020

Wien Viên Vienne Vienna

"Lần này địa điểm không phải là Wien [...]. Thời gian không phải "hôm nay". [...] Không có mơ duya cho phi-thời gian nơi diễn ra những gì chưa từng bao giờ có trong thời gian.""Bóng tối sâu"

(Ingeborg Bachmann)


Bach & Mann

(đã tiếp tục bài "giọng rõ")