Apr 27, 2024

viede & viede

đã có vie de giờ lại có Vie de

(tiếp tục 3 post gần nhất: từ tìm nhé, tôi ngại làm link lắm; cũng tiếp tục một post xa xưa hơn - một chút - "Mai")


Tiếp tục vẫn là địa hạt Stendhal: Stendhal viết tiểu sử, có lúc viết tiểu sử một nhân vật tên là Henry Brulard nhưng cũng có (những) lúc viết tiểu sử các nhân vật hoàn toàn khác.
Một điều (gần như) có thể chắc chắn: hiện nay rất khó tìm được ai nói ngay được, là Bellini từng viết - ít nhất là một - bản nhạc nào. Rossini thì may mắn hơn, đấy là vì văn chương pop có nhắc đến, chẳng hạn đoạn hero vừa là quần áo hay nấu mì gì đó vừa nghe bản nhạc con chim ăn cắp. Nhìn chung, trăm sự nhờ văn chương pop và popcorn.

Dẫu thế nào thì nhân vật thuộc giai đoạn sau đó, Verdi, được biết nhiều hơn.

Thôi để tôi luôn cho, về Bellini: Norma.

Và, ma foi, cuốn sách của Stendhal về Rossini hấp dẫn kinh người.


Thời đó, Rossini tạo ra địa chấn: đã hết thời của Cimarosa. Một nhân vật nữa cũng rất thích Rossini (và cả Metastasio): Leopardi.

Leopardi từng đến một nhà hát để xem biểu diễn tác phẩm của Rossini. Vì đó không phải là Milan, cho nên không phải Scala, mà một nhà hát tên là Argentina. Leopardi xem Lady of the Lake - nguồn là Walter Scott, tất nhiên.


Ở Scala thì Stendhal gặp lord Byron. Còn Stendhal gặp Leopardi thì ở Bologna. Tại đó (Bologna), Leopardi không chỉ gặp Stendhal mà còn gặp một nhân vật nữa: Manzoni.

Bologna là một trong bốn địa điểm quan trọng nhất trong đời Leopardi, nếu không kể Recanati (mà đoạn cuối đời Leopardi cố tránh quay về bằng được): ngoài ra còn có Pisa, Florence-Firenze và, tất nhiên, Naples, nơi Leopardi chết, vào năm 1837. Leopardi còn đến vài nơi khác nữa, nhưng chẳng hạn Rome thì Leopardi rất ghét - tổng cộng không có nhiều địa điểm, mà Leopardi từng đặt chân đến; liệt kê đầy đủ các địa danh ở phương diện này là một việc rất dễ.1 comment:

  1. more thirsty for happiness, and made more restless by desires, that is by the desire for his own happiness

    ReplyDelete