Jun 8, 2011

too smart

đùa chứ bao lâu rồi mới đọc được câu hay thế này :p

trong bài này (về Niall Ferguson), tác giả viết:

"My first thought, on meeting Niall Ferguson, is that he looks too smart to be an academic."

câu này, ngoài việc cực kỳ funny, với cả oxymoron các loại, còn rất chi là đúng nữa :d

với cả câu cuối đoạn í: "Ferguson, one suspects, is used to writing big cheques."

hihi

keep kool, guys, rồi đâu sẽ có đó

2 comments: