Apr 25, 2013

Một cái thói của báo chí văn hóa: "Tục chưa từng thấy"

Tôi để ý, báo chí rất hay tung ra những cách nói rất khó chứng minh là đúng nhưng lại rất dễ chứng minh là sai.

Cụm từ gần đây xuất hiện rất nhiều: "tục chưa từng thấy".

Tất nhiên, không tìm thì sao thấy. Tìm thì sẽ khác thôi:


xem dòng 4

(Tô Hoài, Ba người khác, NXB Đà Nẵng, 2006, tr. 10)


xem dòng thơ cuối cùng

(Phan An Sa, Nắng được thì cứ nắng, NXB Tri Thức, 2013, tr. 561)

Inrasara viết phê bình văn học thì chán kinh, nhưng thơ có lúc cũng thú vị phết:


xem dòng 7

(Inrasara, Chuyện 40 năm mới kể và 18 bài tân hình thức, NXB Hội Nhà văn, 2006, tr. 94)

1 comment:

  1. Inrasara liệu có đi vào lịch sử ngành xuất bản chính thống VN vì là người đầu tiên đưa được từ "lồn" lên một trang sách không bác?

    T.

    ReplyDelete