Jul 11, 2019

Nguyễn Văn Vĩnh kính cáo


(đã tiếp tục bài "Berlin" và bài "Witold Gombrowicz")


trước khi tiếp tục với chủ đề "Nguyễn Văn Vĩnh bán sách như thế nào?", tôi muốn quay trở lại với bài ởkia: đó là khi, trong khi lần theo dấu vết Nguyễn Văn Tố, tôi bỗng phát hiện ra một nhân vật bất ngờ, Bùi Đình Thình - kể từ đó tôi đã tìm ra thêm không ít chi tiết, có thể khiến hình dung sơ lược một tiểu sử; tương tự, vài nhân vật khác cũng xuất hiện, chẳng hạn Phạm Văn Hữu (không phải tuyệt đối vắng bóng trong các câu chuyện về Hội Trí Tri, nhưng gần như không thực sự được biết đến), hay Nguyễn Văn Tuyển, một tác giả viết sách ở thời kỳ đặc biệt sớm


vài thông báo khác nhặt nhạnh từ các tờ báo:

Quay trở lại với Ba người ngự-lâm pháo-thủ:


Trước tiên, tôi muốn hỏi, có ai chắc chắn về chuyện "Yên-Vi" là một bút danh của Nguyễn Văn Vĩnh không?[tiếp tục]


Không thấy có ai nói gì (để khẳng định hoặc phủ nhận) về bút danh "Yên-Vi" (dẫu sao thì "yên" cũng như là bóc một phần từ "Nguyễn" còn "Vi", tương tự, một phần của "Vĩnh"), cho nên tạm khoanh vùng vấn đề này lại đã. Dẫu có thế nào, ta lại rơi vào câu chuyện rất khó giải quyết của những cái tên, các bút danh: Nguyễn Văn Vĩnh cũng là một con người của vô số bút danh, đó là một "Protée". Trong giới sưu tầm từng tồn tại dai dẳng những hồ nghi liên quan tới một cái tên suốt thời gian dài được coi là bút danh của Nguyễn Văn Vĩnh - điều này chắc chắn nhiều người biết; rất có thể, sau một số phát hiện mới, nhiều câu chuyện tương tự sẽ xuất hiện.

Ta hãy chú ý vào bức ảnh thứ ba: mẩu ngắn viết bằng tiếng Pháp nói đến Tam Quốc chí diễn nghĩa. Nội dung sơ lược thông tin như sau: Cách hôm mẩu tin được đăng lên báo ba hôm, đã có tập (fascicule - chúng ta sẽ còn rất quen thuộc với hình thức "fascicule" này, chừng nào đi sâu hơn vào câu chuyện Nguyễn Văn Vĩnh) đầu tiên. Người ta còn chưa kịp dán áp phích quảng cáo thì đám đông đã tràn vào nhà in lấy cho bằng được tập sách (mỏng), phải cần có sự can thiệp của cảnh sát, nếu không những người kia rất có cơ đánh nhau luôn để giành giật sách. Máy in đã hoạt động hết công suất, không thể tải thêm được nữa.

Thời tiền chiến của văn chương Việt Nam, có hai tác giả best-seller. Người thứ hai là Khái Hưng, còn người thứ nhất là Nguyễn Văn Vĩnh. Có thực sự tồn tại một nhân vật thứ ba ngang tầm hay không?

(còn nữa)

Nguyễn Văn Tố về Nguyễn Văn Vĩnh
Nguyễn Văn Vĩnh-Mặc Đỗ-Bùi Giáng
Tiểu luận về Nguyễn Văn Vĩnh
Nguyễn Văn Vĩnh dịch Miếng da lừa
Ba chương Ba người ngự-lâm pháo-thủ
Trung Bắc
Nguyễn Văn Vĩnh trả lời phỏng vấn
Nguyễn Văn Vĩnh là ai
Sử ký Thanh Hoa


2 comments:

  1. tiếp tục (NVV vượt xa mọi "giám đốc PR" thời chúng ta như thế nào)

    ReplyDelete