Jul 17, 2020

Biến mất, trở lại và ý nghĩa (3)

Sau hai kỳ (ởkiaởkia), giờ đã có thể đi đến một ý nghĩa khác của câu chuyện "biến mất và trở lại": một ý nghĩa hơi không giống so với những gì đã nói. Nhưng chính là như vậy, biến mất và trở lại thì phức tạp.

Câu chuyện liên quan đến Nguyễn Kiến Giang, tức Huyền Giang.

Gần đây, khi không ít tác phẩm của Nguyễn Kiến Giang cuối cùng đã xuất hiện, tôi thấy không phải hồ nghi gì nữa: đây là một dạng huyền thoại được thêu dệt, cứ lấp ló trong bóng tối thì tưởng là cái gì đó, nhưng hóa ra lại không phải.

Không chỉ có một mình Nguyễn Kiến Giang như vậy: chẳng hạn Đoàn Văn Chúc - có thể đọc Ngô Văn Giá bình luận thơ Đoàn Văn Chúc.(còn nữa)

đã tiếp tục "số đỏ", "Cao Hải Hà"câu chuyện Napoléon BonaparteBiến mất, trở lại và ý nghĩa (2)
Biến mất, trở lại và ý nghĩa (1)
những trở lại
Nhượng Tống, Phan Du, Trương Chính
Phan Khoang và Phan Du
Lan Hữu trở lại
Mộng kinh sư
Một sự nghiệp tuyệt đẹp
Vàng và máu: một vị trí


No comments:

Post a Comment