Jul 8, 2020

1789 (III) N

Đây là post thứ 1821. 1821 là năm một người qua đời: Napoléon Bonaparte, nên post này dành cho nhân vật ấy. Nước Pháp giai đoạn hậu-Cách mạng (1789) từng trải qua nhiều phen điêu đứng với chữ "N": nhiều khi các dinh thự, công sở, quán xá phải hết sức mau chóng bỏ cái chữ ấy đi, hoặc giả ngược lại, phải ngay lập tức làm cho chữ đó hiện ra, thật rõ để ai cũng phải trông thấy.

Cụ thể hơn, về bộ sách Le Mémorial de Sainte-Hélène (đoạn cuối đời của Bonaparte, trên đảo Sainte-Hélène) - xem bộ sách ởkia.

Từng có rất nhiều người đọc bộ sách của Las Cases. Trong số ấy có không ít người là độc giả rất lớn, chẳng hạn như Paul Valéry hồi trẻ.

Một số tranh in vào sách:


(như có thể dễ dàng thấy ngay: những bức tranh không có gì đặc sắc: pas fameux)

Về bản thân Las Cases, dưới đây là gia huy của gia đình Las Cases:


Giống Chateaubriand và rất nhiều con em nhà quý tộc Pháp, khi cuộc Cách mạng 1789 nổ ra, Las Cases đi lưu vong, cũng có quãng thời gian nghèo khổ khốn đốn ở Anh (và cũng viết một cuốn sách, nhưng là về địa lý, chứ không phải về tình yêu đau đớn, người da đỏ Mỹ châu và về Ki-tô giáo, như Chateaubriand - tất nhiên Las Cases không phải một tác giả lớn). Nhưng Las Cases đi theo Napoléon, rất lâu ngày (ban đầu chưa hề gần gũi) - Chateaubriand thì có vai trò trong cuộc Trung hưng của nhà Bourbon. Las Cases là một trong những người trung thành với Napoléon Bonaparte nhất - điều này là tất nhiên, vì Las Cases bỏ mọi thứ để theo Hoàng đế thoái vị đi Sainte-Hélène; Las Cases mang theo con trai trong chuyến đi ấy.

Nhìn thấy "Las Cases" người ta dễ nghĩ có liên quan gì đến Tây Ban Nha (Casa etc.: "Casanova" có thể hiểu, "casa" nghĩa là nhà, "nova" nghĩa là mới, như vậy đó là "nhà mới" - tôi đang nói đùa đấy): đúng thế, một người tổ tiên xa xưa của Las Cases theo vua đi đánh trận, lập quân công, sau một trận đánh thì vua ban thưởng, cho toàn bộ đất (và mọi nhà, "casa") quanh chiến địa làm sở hữu, đất phong.

Về quãng Sainte-Hélène của Napoléon còn một tài liệu quan trọng nữa: những gì viên bác sĩ O'Meara kể lại.
(còn nữa)


nhân tiện, đã tiếp tục "Rousseau corr." (Rousseau và những bức thư), "Chroniques HN: một phố""Rìa khu rừng"
1789 (II) M & B (Joseph de Maistre và Bonald)
1789 (I) Burke-Michelet-Carlyle-Furet

No comments:

Post a Comment