Oct 14, 2020

Trong lúc đọc Ezra Pound (4) ây-bi-xi

Alain: thập giá thì không tồn tại trong tự nhiên; còn Leopardi: bảng chữ cái thì không tồn tại trong tự nhiên


(đã tiếp tục "Tzevetan Todorov" và "Đoàn Thị Điểm & Hồ Xuân Hương")


Tiếp tục câu chuyện Ezra Pound (cũng mới có một thông báo trong kỳ Pound ấy): mức của abc là một mức rất đặc biệt; không nhiều khi mức đó chịu lộ ra.

ABC of Reading, Pound viết nó để tiếp tục cho ởkia, tức là tiếp tục (bổ sung) cho "How to Read", một essay. Nhiều lúc, cần phải xử lý sự không biết đọc, vì thế giới cứ thản hoặc lại rơi vào tình trạng đó. Nhưng tình trạng đó là không thể chấp nhận, một khi người ta đã chấp nhận một điều: sự văn minh. Nhất là Pound cần phải làm chuyện ấy với các Yankee.(còn nữa)


[Leopardi: Canti
Nguyễn Tuân không
Mất mật khẩu
Kịch Thần (Dante)]Trong lúc đọc Ezra Pound (3) diptyque
Trong lúc đọc Ezra Pound (2) motz el son
Trong lúc đọc Ezra Pound (1) Kulchur


Trong lúc đọc Burckhardt (1)

Trong lúc đoc Huysmans (3)
Trong lúc đọc Huysmans (2) À rebours
Trong lúc đọc Huysmans (1)

Trong lúc đọc Kierkegaard (7) tự do
Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối
Trong lúc đọc Kierkegaard (5) Ultimatum
Trong lúc đọc Kierkegaard (4)
Trong lúc đọc Kierkegaard (3) về Andersen
Trong lúc đọc Kierkegaard (2) Diapsalmata
Trong lúc đọc Kierkegaard (1)

Trong lúc đọc Valéry (4)
Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)

Trong lúc đọc Goncourt (1)

Trong lúc đọc Sainte-Beuve (2)
Trong lúc đọc Saint-Beuve (1)

Trong lúc đọc Hermann Broch (2)
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)

Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)

Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)


1 comment:

  1. Tôi có cuốn essays của Ezra Pound do New Directions in lại mà họ in từ bản scan hay chữ bé tí không đọc được gì cả

    ReplyDelete