Apr 25, 2013

Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn được lên báo, sướng quá nên...

... đã quên google.

Nguyễn Thanh Sơn hay õng ẹo tôi bị đông cứng thế lọ thế chai, bỗng một hôm được lên báo lớn giọng hiệu triệu quần chúng như Dương Văn Minh, chàng đã quên google.

"thì trong đầu tôi ngay lập tức đóng đinh hai cái tên người dịch: Quế Sơn và Lê Chu Cầu… Thêm một chút quan sát về thái độ làm nghề của họ. Dịch một cuốn sách rất công phu. Vì vậy, tôi hơi nghi ngờ một dịch giả nếu như mỗi năm họ lại cho ra đời một bản dịch."

"Quan sát về thái độ làm nghề của họ" như thế nào cơ nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn nay đã chuyển qua làm nhà phê bình dịch thuật? Quyển Lụa bản dịch Quế Sơn thiếu mà vẫn là tuyệt vời ư?

Có quan sát cái gì đâu mà cũng lên giọng, có biết đọc đâu mà cũng hò hét.

Thế cho nên cứ tự ra đứng giữa chỗ đông người mà tự tay tát má.

"Vậy sao không nhờ cậy đến google" - lời của ngài đây.

Khuyên nhủ người khác tận tình như thế, sao không tự đi google? "tôi hơi nghi ngờ một dịch giả nếu như mỗi năm họ lại cho ra đời một bản dịch": vầng, ngại google thì mình google hộ, có cả phiếu như thế này cơ mà:

Tác giả: Alan Lightman
Dịch giả: Lê Chu Cầu
NXB liên kết: Hội nhà văn
Giá bìa: 24.000 VND
Số trang: 161
Kích thước: 12 x 20 cm
Ngày phát hành: 2006

Tác giả: Michael Ende
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản liên kết: Hội nhà văn
Số trang: 542
Kích thước: 13 x 20,5 cm
Giá bìa: 81 000 VND
Ngày phát hành: 2006

Tác giả: Patrick Süskind
Dịch giả: Lê Chu Cầu
NXB liên kết: Văn học
Giá bìa: 50.000 VND
Số trang: 348
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Ngày phát hành: 2007

Tác giả: Michael Ende
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản liên kết: Hội nhà văn
Số trang: 336
Kích thước: 13 x 20,5 cm
Giá bìa: 50 000 VND
Ngày phát hành: 2007

Tác giả: Frank McCourt
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản liên kết: Văn hóa Sài Gòn
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Giá bìa: 65 000 VND
Ngày phát hành: 2008

Tác giả: Hermann Hesse
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản liên kết: Văn học
Số trang: 220
Kích thước: 12 x 20 cm
Giá bìa: 38 000 VND
Ngày phát hành: 2009

Tác giả: Louis Pergaud
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản liên kết: Hội nhà văn
Số trang: 352
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Giá bìa: 54 000 VND
Ngày phát hành: 2009

Tác giả: William Golding
Dịch giả: Lê Chu Cầu
NXB liên kết: Văn học
Giá bìa: 57.000 VND
Số trang: 326
Kích thước: 13 x 20,5 cm
Ngày phát hành: 2010

Tác giả: Thor Heyerdahl
Dịch giả: Lê Chu Cầu
NXB liên kết: Thế giới
Giá bìa: 62.000 VND
Số trang: 334
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Ngày phát hành: 2010

Tác giả: Bertolt Brecht
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản liên kết: Văn học
Số trang: 240
Kích thước: 13 x 20,5 cm
Giá bìa: 43 000 VND
Ngày phát hành: 2011

Tác giả: Umberto Eco
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản liên kết: Văn Học
Số trang: 556
Kích thước: 15 x 24 cm
Giá bìa: 130 000 VND
Ngày phát hành: 13-4-2013Thích đếm lắm đúng không, thế thì ngồi đếm đi hehe.

Mà đừng bốc phét, quyển sách quan trọng in đến mấy năm còn chưa đọc, Tên của đóa hồng mới in vài tuần, đọc cái gì mà đọc? Khổ thật, bao nhiêu năm, khoác cái gì lên người vẫn không thôi lòi ra chất fake.

(Cám ơn nhé, Thủy Lê)

No comments:

Post a Comment