Oct 27, 2022

XVII

Nguyễn Văn Vĩnh và thế kỷ 19: đủ cả Balzac-Hugo-Dumas. Nhưng thế kỷ 17 ở Nguyễn Văn Vĩnh thực sự đặc sắc: Molière, Fénelon, Lesage, La Fontaine, Perrault

(tiếp tục AZ: vậy thì mới đầy đủ; nhưng cũng tiếp tục luôn cả Y; và cũng tiếp tục "mờ")

nhưng vậy thì chưa phải tất tật: nhìn vào Nguyễn Văn Vĩnh, cần thấy cả en relief lẫn en filigrane.

Oct 26, 2022

cảm


(vì rất liên quan: tức là liên quan đến những từ, trong một khu vực đặc thù, cho nên tiếp tục; và lại cũng vì liên quan - thậm chí còn theo lối sát sạt hơn, như ta sẽ sớm thấy - cho nên tiếp tục thêm một cái; nói tóm lại, mọi thứ liên quan đến nhau: vả lại, chắc đúng phải là như vậy

cũng tiếp tục chmc)


Oct 24, 2022

chú một cái

Khi Nguyễn Văn Vĩnh chú một cái (vậy thì cũng tức là tiếp tục câu chuyện ấy: bản thân post đó cũng sẽ tiếp; đồng thời tiếp tục "3 Cont-"):


Oct 19, 2022

3 Con-

oh sorry vì viết ra thì lại như thế kia (hơi giống)

thứ nhất là, như ai cũng có thể đoán ra, Benjamin Constant (cũng, và rồi nữa), nhưng nếu thêm hai nhân vật nữa thì sẽ thấy nhiều điều (hơn) về các nhân vật thế kỷ 18-19

Condorcet: người ta sẽ biết nhiều hơn về trường Condorcet ở Paris, nằm gần ga Saint-Lazare. Ít nhất, nhiều người biết đó là trường cấp ba của Marcel Proust.

Oct 12, 2022

một Annie

tiếp tục kvlvzib


Có lần, nói chuyện với tôi, Linda Lê nhắc đến một nhân vật, phụ nữ, và bảo đấy là người mình hết sức ngưỡng mộ. Đối với Linda Lê, nhân vật mang tên "Annie" ấy là một trong những người lớn nhất


Oct 9, 2022

Oct 3, 2022

tròn 3 (nữa)

sau khi đã tròn 3 thì lại thêm một tròn 3

nhưng lần trước là năm, lần này là tháng, tính từ

(tiếp tục "đ-y""mơ")