Feb 29, 2020

paradis

[đây là post thứ 1777]

tiếp tục Baudelaire luôn


(cũng đã tiếp "La milonga de l'ami Longa")

Baudelaire mà nói đến thiên đường? nhưng đó là địa ngục cơ mà.

Feb 26, 2020

La milonga de l'ami Longa

(đã tiếp tục "CB" tức là các bài thơ trong Le Spleen de Paris của Baudelaire và cũng đã tiếp tục "Bach & Mann" tức là về Ingeborg Bachmann)

Như ởkia đã nói (qua) về Astor Piazzolla: đó là người làm đảo lộn một số hình thức nhạc. Đó là người làm cuộc cách mạng tango (bản Libertango đã được chơi không biết theo bao nhiêu kiểu khác nhau); tango, you know, có một lịch sử đồ sộ, Carlos Gardel etc. Nhưng Piazzolla cũng không phải không viết các "milonga". Roland Dyens từng xử lý không ít bản nhạc của Piazzolla, trong đó có Libertango, nhưng cũng cả "Oblivion" hay "Chau Paris" và "Milonga del Angel" (version trong đường link do Edgar Blanc chơi - c'est magnifique ce que vous faites, Edgar Blanc).

Feb 24, 2020

CB

"Horreur du domicile"

(Charles Baudelaire, trích từ Nhật ký, được dùng làm mở đầu cho Anatomy of Restlessness của Bruce Chatwin)


tiếp tục Le Spleen de Paris (kỳ 1 ởkia, kỳ 2 ởkia)

Feb 21, 2020

vợ cũ

"everything seems to be right"(tôi biết, tôi biết, đây là một chủ đề rất khó)

đã tiếp tục "giọng rõ""Les Feuillantines"

Feb 20, 2020

Chiến tranh và

đã xong bài "V. ở Việt Nam": chắc không ai đoán được V. là ai, chắc không ít người đã đoán, nhưng gần như tất cả đều đoán sai


Feb 16, 2020

it won't be long

nghe gì bây giờ nhỉ? tất nhiên là mùa xuân rồi:

hai bản nhạc đều mang tên "Primavera", và đều là valse, một của Agustín Barrios, một của Thierry Tisserand (tự tìm đi, đừng lười), và vẫn thêm một "Primavera" nữa, của Victor Velazquez - đây thì lại là một "milonga"

trừ phi không phải là "Này mùa xuân ơi" của Mozart

Feb 12, 2020

Corona

"Es ist Zeit."

(Paul Celan)


Nhìn thấy cái tên "Coronavirus" một người thích uống bia sẽ nghĩ đến gì thì ai cũng biết, còn độc giả của thơ (xét cho cùng cũng là người uống bia, nhưng là loại bia khác, rất có thể là bia do phù thủy làm ra: trong những câu chuyện của Andersen, những khi đầm lầy sương phủ nhiều các bà phù thủy sẽ nấu bia) rất có thể nghĩ đến Paul Celan.

Feb 11, 2020

Wien Viên Vienne Vienna

"Lần này địa điểm không phải là Wien [...]. Thời gian không phải "hôm nay". [...] Không có mơ duya cho phi-thời gian nơi diễn ra những gì chưa từng bao giờ có trong thời gian.""Bóng tối sâu"

(Ingeborg Bachmann)


Bach & Mann

(đã tiếp tục bài "giọng rõ")


Feb 2, 2020

Trong hiệu sách (6) trông như là

tiếp tục các "trong hiệu sách" (chắc cũng cần viết tiếp bài trong đường link, nó vẫn còn, vẫn còn hơi (hơi hơi) hơi gì nhỉ? hơi gì nhỉ?)de bonne foi en conscience fausse