Jan 18, 2020

Hà Nội từ 1947 đến 1954 (6) Năm 1952

Tiếp tục câu chuyện "Hà Nội 47-54":

Cuộc 4754, như vậy, tôi đã nối được gần như liền mạch, qua hết các năm:

1947
1948
1949
1950 (nhớ xem phần comment, hết sức quan trọng)

(à vậy là vẫn còn thiếu 1951, nhưng 51 thì quá dễ, sẽ sớm bổ sung)

Jan 17, 2020

Céleste Proust

lẽ ra phải viết là "Proust Céleste" thì đỡ gây hiểu lầm hơn, nhưng thôi kệ


nhân tiện, đã viết nốt bài ởkia - cùng chủ đề - kể ra thì cũng để lâu quá mới viết xong, nhưng thôi kệ

Berdiaeff-Rozanov-Chestov

thêm luôn một trio nữa, một hợp âm ba nốt nữa

(nhân tiện, cũng đã tiếp tục nhóm ba gần đây nhất - cũng trong ngày hôm nay luôn - "bình minh-bình minh-bình minh")

[tiện bút] Les Feuillantines (tiếp tiếp)

"Lire, c'est relire. Écrire, c'est réécrire. Vivre, c'est revivre."

(NL)


Có bao nhiêu bức tượng trong khu vườn vuông? Tôi chưa bao giờ đếm.

Năm 1970: Carnap

Hồi năm ngoái, tôi xem xét các nhân vật qua đời vào năm 1969, tức là bắt đầu thuộc vào "public domain" (hệ thống copyright - để nói ngắn gọn, hệ thống Balzac-Dickens - như chúng ta biết hiện nay chắc sẽ sớm sụp đổ, thật là rùng rợn): xem ởkiaởkia. Quãng 50 năm, để ngắn gọn, chúng ta sẽ gọi là "khoảng cách lãng mạn", với tất cả ý nghĩa của cụm từ ấy.

Còn năm nay?

bình minh-bình minh-bình minh

thêm một chùm (nốt) ba


Jan 16, 2020

Tác phẩm nghệ thuật

Trong số những cuốn sách của Gérard Genette, một vài tôi cứ lần lữa mãi, để đó không đọc (trốn không đọc thì đúng hơn). Đọc Genette rất đáng sợ, nhất là một số. Trong những cuốn ấy, đặc biệt là hai nhát dưới đây: