Nov 22, 2020

Tùng Lâm Lê Cương Phụng

Cũng như một số nhân vật, chẳng hạn nhân vật ởkia, về Tùng Lâm Lê Cương Phụng tôi không biết gì - tức là cuộc đời Lê Cương Phụng, tôi không biết gì đặc biệt, chẳng có gì ngoài những cái ai cũng biết. Nhưng nhìn từ lsbcvn thì có thể thấy vai trò của Lê Cương Phụng, với một tờ báo (tạp chí): Văn học tuần san; nó thuộc vào số những báo (và chí) rất ít được biết đến, dẫu cộng tác với nó có những nhân vật như Sào Nam, Phan Văn Hùm hay Đào Trinh Nhất.

Nov 18, 2020

căn cước

trước tiên, xem ởkia (quan trọng đấy)

- để có tồn tại, nhất thiết cần một thứ: khác

(Kierkegaard)


- "Nhờ mi người ấy giống/Một chút với chính mình"

(Rilke)

Nov 16, 2020

(một người) Nicolas Bouvier

(đã tiếp tục "chưa đến & đã quá", cũng như "Trong hiệu sách (10) cặn"; với kỳ "ĐD thuở ấy" vừa xong, đã ai đọc xong bài interview chưa?)


- "tôi nghe tận sâu trong tôi ngày sụp xuống đầy vui tươi như một vách đá"

(Nicolas Bouvier, L'Usage du monde, "avant-propos")

Nov 14, 2020

Đông Dương thuở ấy (6) Maison Cité U

tiếp tục câu chuyện Indochine (cũng tiếp tục về "phóng viên bóng đá", post "đi lại" và post "chưa đến & đã quá")


"Nhưng chẳng hề chỉ là tấm gương lừa dối của quá khứ, lớp lót tưởng tượng của nó, ngôn ngữ còn là chốn hội tụ những ham muốn không được thỏa của chúng ta, và cũng, một lời cầu nguyện của ta cho chính ta và cho người khác, hiếm khi nào họ nghe thấy hoặc sẽ chỉ nghe thấy chừng mọi sự đã quá muộn." (Louis-René des Forêts, Face à l'Immémorable)