Sep 21, 2022

Một tiểu thuyết Anh

(tiếp tục TCL)


Alain: "tiểu thuyết Anh giống dòng sông lười"; đấy là khi triết gia Pháp nói đến tiểu thuyết của Dickens (cụ thể hơn, đến Little Dorrit, mà Alain nói mình thích nhất trong mọi tiểu thuyết Dickens).

Thomas Piketty, kinh tế gia người Pháp, trong cuốn sách lừng danh gần đây về Capital, nói rằng tiểu thuyết của Jane Austen hay Balzac là vô giá cho sự hiểu của chúng ta về phân bổ tài sản - yếu tố chính trong sách. Đặc biệt là cho giai đoạn đầu thế kỷ 19, quãng đặc biệt quan trọng của sự sinh ra kinh tế chính trị học. Điều này càng đáng kể hơn vì (d'autant plus remarquable que) Piketty nói vậy mà không dựa vào thống kê: quả thật Jane Austen và Balzac không cung cấp được con số nào.

Sep 17, 2022

Chống tình cảm

tiếp tục câu chuyện ấy

(vẫn tiếp tục my Lukács)


Cuối cùng - phái-nồn-ly, phi-lán-nờ-măng - tôi đã tìm được đích xác cái mà tôi muốn tìm, một cách chuẩn xác, cụ thể, không thể nhầm lẫn. Nó nằm trong cuốn sách dưới đây - tác giả của nó, Eduard Hanslick, là một người đương thời với, nhưng là một đối thủ của Richard Wagner; thậm chí, đó còn là his bête noire: