Jan 21, 2024

Baudelaire đọc Thomas De Quincey

Baudelaire ở tư cách độc giả của Thomas De Quincey: một trong các chủ đề vừa hiển nhiên lại vừa khó nhằn.

(tiếp tục "some", "La Bruyère""1/1")


Baudelaire đọc Thomas De Quincey

 

Công Hiện


Jan 18, 2024

1/1/1924

Thời điểm Mandelstam ở bên ngoài nước Nga, như đã nói.

Đấy là khi tờ tạp chí Commerce, tập mùa đông của năm 1925, đăng bản dịch bài thơ "Mồng Một tháng Giêng 1924" của Mandelstam.

Bài thơ ấy nằm ngay sau những bài thơ của Pasternak.

Jan 14, 2024

Mai Sơn (Nguyễn Minh Sơn)

Khi biết tôi quen Trần Hoàng Bách, Mai Sơn bảo tôi là mình cũng quen, và kể vài chuyện của hai người, tại Sài Gòn, trước đó đã lâu. Tôi bỗng vừa thấy một điều: chưa bao giờ tôi thấy Mai Sơn đi Hà Nội. Chắc không có việc gì để làm ở đây (nữa).