Aug 29, 2020

Art: Fine and Gentle

(tiếp tục "Under Western Eyes", "đặc quyền""Trong hiệu sách (8) cũ")

chủ đề của năm nay đang hơi bị hụt (thậm chí hụt một cách quá đáng) - xem ởkia, cho nên cần quay trở lại với nó

Nghệ thuật thì cũng có thể "fine" và "gentle" chứ (why not?).

Aug 22, 2020

khai dân trí

(đã kết thúc "Cao Hải Hà" - cũng vừa thêm một PS; và tiếp tục "Chroniques HN: một phố")


"tự nhiên thì to, lý trí thì bé"Ở Hà Nội, trong sự bố trí các phố, có một sự quái lạ.

Aug 20, 2020

Trong lúc đọc Huysmans (3)

Huysmans chính là người tạo ra cụm từ "humour noir" tức là black humour - từ đây có thể thấy đường nối Huysmans vào với một nhân vật trọng yếu: André Breton.

Có những lúc như vậy (tức là có thể xác định được rõ từ hay cụm từ nào đó - chúng sẽ có vận mệnh hậu thế rất lớn - từ đâu chui ra; một ví dụ: Doppelgänger là từ Jean-Paul (Richter), nhân vật mà Thomas De Quincey vô cùng hâm mộ; như đã nói ởkia, tạo ra từ mới là một việc rất nặng; các thứ tiếng thiên về ý thức hiểu rất rõ điều đó - trong tiếng Anh là động từ to coin, trong tiếng Pháp, forger - từ  trong tiếng Việt hoàn toàn có thể dùng được).

Aug 18, 2020

Lichtenberg: châm ngôn

(đã đến lúc phải tiếp tục "Chroniques" rồi đây)


"Chỉ có một thứ chứa được thiên tài: trong cái bướu."

(E. K.)


về châm ngôn ở dạng tổng lực, xem ởkia

Aug 15, 2020

những quãng đầu

"a mysterious sensibility connected with real suffering"

(Thomas De Quincey)


"Phải từ giã thôi."

(Etdung Kaovi)


Hôm nay là sinh nhật của một người: Thomas De Quincey.

Aug 14, 2020

Trong lúc đọc Ezra Pound (2) motz el son

(đã tiếp tục "Trong hiệu sách (8) cũ", "(một người) Jean Cocteau""duy mỹ")


"english stupidity and french imbecility"
[tôi luôn luôn, giống Thomas de Quincey từng ngập ngừng "calligraphy" hay "caligraphy", không chắc chắn từ cuối cùng viết một l hay hai l]

(Ezra Pound)

["trong lúc đọc Pound": reading Pound, pounding]

Aug 10, 2020

Trong hiệu sách (8) cũ

"Nhưng điều gì bảo chứng cho những cái mới?
Đấy là khả năng về cũ đi, của chúng."

(XYZ)

tiếp tục câu chuyện "trong hiệu sách"

Aug 5, 2020

Trong lúc đọc Ezra Pound (1) Kulchur

(đã hoàn thành ngoặc to của "Chroniques HN: một phố")


"Tuần nào cũng nghe một fuga thì chỉ cần sau một năm kể cả tên-đầu-bò nhất cũng sẽ được chuyển hóa."

(Ezra Pound)