Apr 30, 2022

Apr 26, 2022

Provinciales

(tiếp tục "Nhện""Sept": chỉ cần xếp lại một chút là ta có ngay bảy con yêu nhền nhện)


Les Provinciales của Pascal: vì chủ đề gần nên cũng tiếp tục luôn bài ấy (vả lại, ta sẽ sớm thấy, một cách hết sức rõ ràng, là cái này nối vào cái kia.


Apr 23, 2022

Boudoir

từ đấy không thấy bừng lên một cái gì, nhưng làm tôi nhớ ra:


Apr 22, 2022

ngoài hiệu sách (4) vb

(đến kỳ thứ tư, tiếp tục luôn kỳ thứ 3kỳ thứ 2)


(kết thúc "thời chúng ta (7) thái độ""tiếp tục Hậu hiện đại")


vb ở đây là "văn bản" - từ sẽ rất then chốt và chi phối nhiều điều trong thời gian tới đây

Apr 17, 2022

Ở thư viện

(tiếp tục "Nhện""hậu hiện đại")


"tout lecteur murmurre"

(Scarron)


không còn điếu Marlboro nào đốt lên cho đỡ sợ


Lại thư viện ấy (là chủ yếu), nhưng lần này sẽ nhìn vào sự nhiều tầng của nó, vì kể cả một chỗ như thư viện cũng có cấu trúc nhiều tầng (chẳng hạn, tầng hầm của nó thì như thế nào?) - thậm chí nó còn có đặc biệt nhiều tầng.

(cũng giống)


Apr 15, 2022

Nhện

tiếp tục tthhđ, ttttPTH

Nhện - đúng là nó, không nhầm đâu, con nhện giăng tơ, ấy:


Apr 14, 2022

noir

(một noir khác: Jacques Roubaud, Quelque chose noir)


và vậy là, chúng ta quay trở lại với một người quen (đã) cũ, André Breton; muốn nhìn lại các dấu vết, các nhanh nhất là tìm theo label "andre-breton" (các label có ở đó là để cho việc đó) - cũng không phải là không ít, những gì đã - tức là cứ bấm vào "andre-breton" ngay ở bên dưới, nhìn thấy ngay, không thể nhầm được: đã hiểu chưa, đã hiểu chưa?


Apr 12, 2022

Ngày hôm nay

Đúng hôm nay (jour pour jour), cách đây tròn 13 năm.

link đây


Tròn 13 năm thì cũng tức là hết 12.


Apr 10, 2022

(một người) Zangwill

tiếp tục luôn một người gần đây nhất


từng có lần, Zangwill; đó là lúc tôi nảy ra ý định sẽ đọc Zangwill; kể từ đó, chuyện đã khác - ít nhất là hơi khác


Apr 7, 2022

Quay trở ngược

một số lúc, quay trở ngược là điều rất quan trọng


(tiếp tục "Internet""bourgeois")


Apr 5, 2022

tiếp, Jacques

tiếp tục Jacques của Diderot; tôi thấy là đã có thể hứa hẹn một chút: mùa thu năm nay in (thành sách) Jacques Người định mệnh cùng ông chủ


(tiếp tục: "no reply"; "ngoài hiệu sách (3) cứng"; "Các Thánh"; "bourgeois"; "Internet"; và đã có thể - finalement - bắt đầu Tú tài thủy tinh)


Apr 3, 2022

ngoài hiệu sách (3) cứng

Tôi biết, tôi biết, vấn đề tác giả là vô cùng quan trọng (và tất nhiên sẽ còn cần nhìn vào không ít), nhưng vì đã nhìn ra từ chuẩn để chỉ tính chất (cũng như tính cách) sách của thời chúng ta, nên cần phải nhằm ngay vào đó (nếu không rất có khả năng) nó lại chạy trốn mất. (tất nhiên, cũng cần nhìn nhận trong tương quan với yếu tố ấy)

(tiếp tục "Tchouang""no reply")