Nov 22, 2022

từ tù


đúng đấy, chứ không phải một lapsus calami đâu, tức là không phải viết nhầm từ "tử tù"


(đã viết xong "Rất hùng biện", tiếp tục "Thủ môn" và tiếp tục "XX - III")


Nov 16, 2022

Hai mươi năm dịch thuật

Cách đây vài tháng (như từng nói), tôi được mời thực hiện một loạt thuyết trình về dịch thuật. Tôi cũng đã định - ít nhất là một phần - nhận lời, thậm chí đã có (một cách đại cương nhưng thiên về cụ thể) một chương trình. Nếu làm việc ấy, đó sẽ là loạt thuyết trình nối vào với loạt về lịch sử báo chí Việt Namloạt về lý thuyết, phê bình văn học. Cuối cùng, tôi quyết định không thực hiện loạt nói ấy, lý do (một phần, và cũng đã nói) là aphasie.

Nhưng viết thì có thể. Nếu nói thì tôi sẽ chỉ muốn trả lời một câu hỏi: dịch là gì? - điều này, dẫu có thể lạ lùng đến đâu, chưa bao giờ được nhìn nhận. Khi viết thì lợi thế trở nên rất lớn (chưa kể đỡ bị khản cổ): tôi có thể sử dụng kinh nghiệm của tôi, từ một vị trí có thể nói là unique ("mais quel privilège", dirait Linda) để nhìn vào một số điều khác, rất có thể là chẳng phải không có ý nghĩa.

Nov 11, 2022

Thủ môn

đúng đấy, thủ môn trong bóng đá ấy


(đã kết thúc "Một cuốn"

cũng như tiếp tục "vlm", "3 Con-""Lãng mạn")


Trong nhan đề một tiểu thuyết (và câu chuyện của cuốn tiểu thuyết cũng lấy đó làm đối tượng) có "thủ môn": ấy là Peter Handke.