May 31, 2022

Một ông cha

(tiếp tục AW, cũng như P, rồi cả số 4 và số 2, cũng như no replyInternet)

cũng - một phần - là để tiếp tục câu chuyện ấy


May 30, 2022

Perfect

Lou Reed: "Perfect Day" ("đang minor hay thì bỗng chuyển sang major")


(tiếp tục tt, bbrr)

May 28, 2022

(một người) Raymond Roussel

một người, thêm một người


đây là cuốn sách Roussel dùng để giải thích mình đã viết các cuốn sách của mình như thế nào (ít nhất là một số trong đó):


May 25, 2022

Philippe Langlet


trong nỗi im lặng đông đúcChúng tôi, Philippe Langlet và tôi, gặp nhau vài lần, ở quãng cách đây ngoài mười năm. Langlet không có sợi tóc nào trên đầu, còn tôi thì đang ở vào một trong những giai đoạn đặc biệt nhiều tóc. Ngay lập tức, đã có một cái gì comique hiện ra rất rõ trên nền của một tragique lờ mờ.

May 23, 2022

Pl-t-n & Pl-t-n

lại thêm một (nữa, nữa, nữa) - kể cả khi đã ở một tầng mới rồi thì trên đó vẫn có thể thêm một bậc mới


May 20, 2022

Cinq-Mars

lần thứ năm, của năm (ba; rồi hai, kèm phần phụ, một, và bốn: Achtung, không theo thứ tự, kể cả là nhỏ đến lớn hay ngược lại từ lớn dến nhỏ, cho nên rất khó theo dõi; cẩn thận kẻo nhầm)


(tiếp tục Calvino, Agamben, Kraus, InternetNoreply)


May 19, 2022

mê cung và Mê Cung


(tiếp tục một trong bốn và cũng tiếp tục một chữ ấy)

Cuối cùng thì tôi cũng tìm (lại) được nó: Mê cung và lại mê Cung.

May 18, 2022

Walpurgis

Dritte Walpurgisnacht (về đêm Walpurgis, xem Goethe và cả Gustav Meyrink)


(tiếp tục các "ngoài hiệu sách": bốn, ba, hai, và "autoportrait")


Wien Viên Vienna Vienne: một nơi rất hiếm mà từ tinh thần khi áp vào không thấy kệch cỡm - vì không phải chỗ nào cũng có thể có tinh thần.

May 15, 2022

tinh thần

(tiếp tục NTschl)


Cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu, tôi cũng đã sờ được vào quyển sách dưới đây (một trong những cuốn sách của thế kỷ 18 gây nhiều gay cấn: một cuốn khác, tương tự - tức là tương tự về độ gay cấn):


May 14, 2022

Bayle & Boyle


tiếp tục các & ở một tầng mới: sau một khởi đầu hơi pheo thì cần phải làm lại; cũng cần phải nói là không phải hơi, mà rất: còn không có nổi nhân vật chính; nhưng mặt khác, các khởi đầu hụt - faux départ, faux pas - thường lại rất tốt

May 10, 2022

Linda


À deux doigts de me taire, je vous écris

d'un pays pas si lointain.


Khi Linda nói với tôi mình tên là Linh, nỗi kinh ngạc của tôi gần như lên đến mức của hoảng hốt: người ta chỉ thực sự kinh ngạc khi ở trước điều hiển nhiên (nhưng đã không hề nhận thấy).

May 9, 2022

May 7, 2022

pica

(nhưng không thêm "chu")


"La vergogne et la faim n'ont jamais fait bon ménage."

(Mateo Alemán, Guzman d'Alfarache, Partie I, Livre II, Chapitre II, "Il conte comme il laissa son hôtelier et arriva gueux à Madrid")

May 6, 2022

Feuilles de sobriété

À Th.


Il nous fallait tuer l'extase. C'est peut-être cela, notre mission, à deux.


May 3, 2022

schl

trở lại với ét sờ xê ha


đây cũng là để trở lại - kèm extension - với một loạt hồi năm ngoái (từ đó và theo các đường link)

(tiếp tục "Internet""no reply")

May 2, 2022

May 1, 2022

Nguyễn Tuân: một lần nữa

(tiếp tục "Chân dung")

(cũng tiếp tục: Tú tài thủy tinh: đã đến chỗ thấy được tại sao lại "thủy tinh" - một số người đã nhận ra, giữa hai từ, "tú tài" và "cử nhân", hai từ thuận tiện hơn cả, tôi đã chọn "tú tài" một phần không nhỏ vì vậy thì có tận 4 chữ t; bốn chữ lắm; tương tự: trong đó, viên đại úy không hoàn toàn là "đại úy"; tiếp tục "bourgeois", cùng *** - rất nhiều, đợi tí)