Jun 3, 2009

Tiếng nói của hy vọng

Theo một số kênh khác nhau, thông điệp gần đây của Aung San Suu Kyi (thông qua Alan Clements) chuyển ra cho thế giới là: "let the world know that we (the 54 million people of Burma) are still prisoners in our own country and to please use your liberty to help us achieve our own" (hãy cho thế giới biết rằng chúng tôi (54 triệu người Myanmar) vẫn là tù nhân tại chính đất nước của chúng tôi và xin hãy sử dụng tự do của các bạn để giúp chúng tôi có được tự do cho mình).

Trong hai thập niên vừa qua, gần như lúc nào ASSK cũng ngồi trong tù, mặc dù bà là Thủ tướng qua bầu cử và từng đoạt giải Nobel Hòa bình.

Alan Clements là tác giả quyển sách phỏng vấn ASSK, được thực hiện trong nhiều tháng bằng cách thu âm những quãng thời gian hiếm hoi ASSK không ngồi tù, sau đó băng được đưa ra nước ngoài. Trường hợp này rất giống với Triệu Tử Dương và quyển hồi ký vừa được công bố, liên quan tới Thiên An Môn.

Quyển sách này được xuất bản lần đầu tiên tại Pháp năm 1996, sau đó có bản tiếng Anh mang tên The Voice of Hope. Kể từ đó Alan Clements không được phép nhập cảnh vào Myanmar nữa (Clements là một Phật tử).

Năm nay quyển sách được tái bản có bổ sung, sử dụng nốt phần tư liệu băng thu âm còn chưa dùng trong lần trước, thêm một lời nói đầu của Clements, chronology các sự kiện lịch sử của Myanmar...

Vaclav Havel từng nói về ASSK như sau: "by dedicating her life to the fight for human rights and Democracy in Burma, Aung San Suu Kyi is not only speaking out for justice in her own country, but also for all those who want to be free to choose their own destiny. As long as the struggle for freedom needs to be fought throughout the world, voices such as Aung San Suu Kyi’s will summon others to the cause. Whether the cry for freedom comes from central Europe, Russia, Africa, or Asia, it has a common sound: all people must be treated with dignity; all people need to hope."

1 comment:

  1. Email của đồng chí là gì nhỉ, không tìm thấy.

    ReplyDelete