Jun 30, 2024

JC

tiếp tục K

"Người Anh các anh, tất tật đều là lũ bất lương"

(Joseph Conrad, Lord Jim)

"Con người ta có thể vượt qua những giới hạn nào? Để biết được điều đó một cách rõ ràng, điều cần làm là uống kí ninh."

(Etdung Kaovi)

Jun 25, 2024

Dịch kịch

để tạo hứng thú, nhân vật ấy:


(cũng tức là; và tiếp tục .K, nói cho đúng thì mãi mới bắt đầu được)

Jun 22, 2024

.K

tiếp tục "J. C.", "A. B.""R. L. S."


"Người tự sát là tù nhân thấy người ta dựng cột treo cổ trong sân nhà tù, tưởng nhầm rằng đấy là để cho mình, trong đêm lẻn ra khỏi xà lim của anh ta, xuống sân và tự treo cổ mình lên."

(Kafka)