May 31, 2024

Pura ficçao

tiếp tục 111, only JMai


Fiction is our only real life.

(Etdung Kaovi, yes he's back)

khi đến:

May 15, 2024

111

thêm một lần nữa: tận ba số 1

Một ngày 15 tháng Năm như hôm nay, nếu bị hỏi là ngày gì, ai cũng sẽ ngay lập tức trả lời được, rằng đấy là một ngày kỷ niệm: kỷ niệm sự thành lập của cái gì thì ai cũng biết.

Nhưng tôi muốn nói đến một 15 tháng Năm khác: hôm nay là tròn 111 năm ngày ra số một của một tờ báo (tạp chí) đã nói.

May 11, 2024

Stevenson viết essay

(tiếp tục "hai mươi""đường đông" và "Mai")

Stevenson và hòn đảo của mình: vậy là có "giữa hai đảo", nếu nhớ đến Defoe


"The temper of a woman is generally formed from the turn of her features"

(Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield)

May 4, 2024

Càng lên cao càng lạnh

(tiếp tục "Cầm ô đtđđ""Hai mươi năm dt" - có thể nói là giờ mới thực sự bắt đầu)

(cũng tiếp tục các post ngay gần đây - nhiều lắm đấy)


Đã hai năm: