May 10, 2011

Sách (XXXIV) Hai ông cụ

Có những quyển sách cũ, và có những quyển sách rất là cổ, chẳng hạn như hai quyển này :p

Thứ nhất là quyển kinh điển của kính điển Le Parfum des humanités, tên tiếng Việt là Sử ký Thanh Hoa, của Émile Vayrac, Nguyễn Văn Vĩnh dịch, NXB Trung Bắc Tân Văn, 1925. Quyển này được in trong tủ sách mang tên "Lectures Tonkinoises", kèm lời chú "Collection publiée sous les auspices de M. Résident supérieur Monguillot", tức là dưới sự chủ trì của Monguillot, "Xử lý thường vụ Toàn quyền", hay "Quyền Toàn quyền Đông Dương", đứng đầu Đông Dương vào năm 1925, cũng năm này Monguillot lập ra Hội đồng Phụ chính do Tôn Thất Hân đứng đầu (chuẩn bị cho Bảo Đại hồi loan, sự việc sẽ xảy đến vào năm 1932).


Quyển thứ hai dưới đây cũng rất cổ và có một ý nghĩa khác: in năm 1933, Phê bình và Cảo luận của Thiếu Sơn Lê Sĩ Quý vẫn được xem là cuốn sách phê bình văn học đầu tiên của Việt Nam.
Phê bình và Cảo luận có lời giới thiệu của Phan Khôi, trong sách cũng có bài phê bình Phan Khôi.

Cuộc đời Thiếu Sơn sau này cũng nhiều thăng trầm, gần đây người ta đã in lại phần lớn trước tác của Thiếu Sơn.

No comments:

Post a Comment