Jul 15, 2011

Sách (XXXVIII) you do an awfully good impression of yourself

Hôm qua ở Sài Gòn, lần đầu tiên đi Sài Gòn mà không kiếm được quyển sách nào. Mà nói cho đúng thì không đi tìm sách. Ngồi nói chuyện với mấy bạn, mấy bạn than phiền trong SG mua đĩa phim rất khó tìm được phim hay mà chỉ toàn phim nhảm, mới nhận ra mấy lần vào hiệu sách Nguyễn Huệ cũng phải cố gắng mà mua lấy dăm quyển cho gọi là có chứ chẳng hiểu ở đó chọn sách theo tiêu chí nào nữa.


Hà Nội tiếp tục mưa. Sperm rỏ tong tỏng hehe.


Đợi mãi quyển thứ hai của Desmond Morris mới ra được:


http://nhanam.vn/Desktop.aspx/Khoa-Hoc-Tu-Nhien-Nhan-Van/Sinh_hoc/VUON_THU_NGUOI-130711-4/


Và cũng phải đợi mãi mới thấy có bìa A Most Wanted Man của John Le Carré:


http://nhanam.vn/Desktop.aspx/Van-hoc-nuoc-ngoai/Trinh-tham/KE_BI_TRUY_NA-1/


Mọi thứ diễn ra thật chậm, rề rà rề rà như nước giỏ mái ranh, từng giọt từng giọt một.


Ngày ở Sài Gòn, gặp bao nhiêu người lâu lắm rồi không gặp, chợt nhận ra xét đến cùng có lẽ đặc điểm lớn nhất của đời tôi là cuộc đời một đứa con hư :p

1 comment: