Sep 3, 2011

Sách (XLIII) Sách đọc mùa thu

Hai đóng góp lớn nhất của những người tên "Chi" trong nghiên cứu dân tộc học tại Việt Nam:


Quyển bên tay phải (NXB Tri Thức) là in lại (lần đầu tiên trong lịch sử) Mọi Kontum huyền thoại (in lần đầu năm 1937, bây giờ gần như không ai có nữa cả). Hồi Nguyễn Kinh Chi (công chức nhà nước bảo hộ, nghề bác sĩ) lên Kontum vào năm 1933, ông đã gọi em trai mới 18 tuổi Nguyễn Đổng Chi lên cùng và sau này Mọi Kontum đã ra đời, được Andrew Hardy (Trường Viễn Đông Bác cổ, giờ không biết còn làm ở đó nữa không) nồng nhiệt khen ngợi.

Quyển bên tay trái là Vũ trụ Mường, NXB L'Harmattan, 1997. Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi là con trai Nguyễn Kinh Chi. Con trai Nguyễn Đồng Chi thì là giáo sư Nguyễn Huệ Chi.

Tôi còn mấy quyển in lâu lắm rồi của Nguyễn Đổng Chi (tất nhiên không phải bộ cổ tích) mà lười chưa lục.

Trong Người Ba-na ở Kontum, ngoài phần chính văn còn có phụ lục là mấy bộ ảnh chụp trên Kontum, chợt nhớ không biết trong cuốn tiểu thuyết nào có nhân vật nghĩ National Geographic đúng là một dạng khiêu dâm trá hình :)

2 comments:

  1. anh, mấy cuốn này là mới ra à? Hay là sách giờ anh mới đọc? (Z)

    ReplyDelete
  2. quyển trắng vừa in xong đấy

    ReplyDelete