Jan 23, 2013

Sách (LXI) Một thời

"một thời" hay được sử dụng trong các mệnh đề rất to tát như "một thời đạn bom một thời hòa bình" hay "một thời để sống, một thời để chết"

trong thời chiến tranh, tâm trạng con người như thế nào?
sau một thời gian tìm tòi :p tôi nghĩ là cái tâm trạng ấy nằm đâu đó giữa cái sự "rỡn đầy thảm họa" theo như Thanh Tâm Tuyền nói về Bùi Giáng, và những suy tư rất trầm trọng về tồn tại và hiện sinh

dưới đây là hình ảnh minh họa :p


quyển cuối cùng này là một tác phẩm của Lê Thành Trị, về nhân vị thuyết


1 comment:

  1. Cho e mượn cuốn Tính dục đi :p. Bạn cũ. ( nếu được tính là bạn :p)

    ReplyDelete