May 14, 2015

Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam 1957

Sưu tầm đồ cổ có lợi như thế đấy: văn bản này trông bình thường thế thôi nhưng ngày nay bản gốc của nó rất ít người có. Sang năm Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tồn tại được tròn 60 năm, "điều lệ" này cũng sẽ được 60 năm tuổi.


Người ta chỉ trích Hội Nhà văn vì nhiều điều, chẳng hạn thiếu tầm nhìn, tôi thấy cũng đúng. Bản điều lệ này chẳng thấy chỗ nào dự trù về nhu cầu thảnh thơi của hội viên, cũng như về những lời tuyên bố trên facebook.

No comments:

Post a Comment