Jan 16, 2012

Ô trọc? vưỡn :pvà nữa:


như vậy là đã được sáu quyển, chỉ còn nốt quyển thứ bảy là đủ cả bộ

sắp hết rồi cũng thấy hơi buồn

1 comment:

  1. Mua rồi, mua rồi, cuốn "Ngốc và tôi" dày quá bác ợ! May quá là sắp hết rồi, chứ cứ kéo dài mãi thì chết:-p

    ReplyDelete