Jan 17, 2012

propos

văn chương sở hữu một tiềm năng tệ hại: nó biến những điều không thể thành có thể, không có sự tệ hại nào so sánh được với đó, ngoại trừ cái này: văn chương cũng biến những điều có thể thành không thể

1 comment:

  1. How do you think about a piece of... Tran Vu onTienVe, NhiLinh?

    ReplyDelete