Jan 23, 2014

Dương Tường: Dịch giả giỏi nhất

Ai là dịch giả giỏi nhất nửa thế kỷ qua? Với tôi câu trả lời rất đơn giản: đó là Dương Tường.

Yên tâm đi, tôi không đi vào những lý luận vớ vẩn như ai chẳng có lúc sai này sai nọ, phải tính đến bề dày các thứ chứ etc. Tôi không muốn biện hộ, mà tầm vóc của Dương Tường không cần biện hộ. Tôi làm một việc khác, một việc tôi rất ghét làm: tiên tri.

Tôi đã mất rất nhiều gian xem xét lịch sử dịch thuật Việt Nam từ rất nhiều khía cạnh. So sánh rất nhiều thứ, và tôi kết luận: dịch giả giỏi nhất là Dương Tường. Trên những tiêu chí: 1. chọn tác phẩm (tôi xếp điều này lên hàng đầu, nó thường xuyên bị coi nhẹ nhưng nó quyết định rất nhiều thứ, và nó liên quan đến nền tảng của mọi công việc liên quan đến văn chương: gu thẩm mỹ) 2. sự chính xác (đúng thế) 3. năng lực văn chương 4. khối lượng công việc 5. tác động (điều này đang là hiển nhiên, như mọi thứ đang diễn ra cho thấy).

Dương Tường giống như đang ở trong một phiên tòa xử ép. Thật ra điều này là bình thường, rất nhiều nhân vật kiệt xuất ở cái nước Việt Nam này đều từng rơi vào tình trạng như vậy.

Nhưng lịch sử là một thứ oái oăm, nó đã dành chỗ sẵn cho Dương Tường, và cũng dành sẵn những vị trí nho nhỏ lố bịch cho những kẻ ngày hôm nay đang ra rả chửi ông Dương Tường. Có thể gọi là một dạng bất tử ăn theo. Chúc mừng nhé.

2 comments:

  1. Mea culpa - DT, Mea culpa - LFC, Mea culpa - A, Mea culpa - E. C'est la lutte !

    ReplyDelete
  2. Gõ tên bác Dương Tường vào web của chú xem có câu bình nào không và nhận về được cái kết ấm lòng. (Thú thật, em lật nát bản dịch Lolita của bác rồi mà vẫn tìm được những điều mới, đáng tâm đắc)

    ReplyDelete