Jan 9, 2014

(Lại) Nhìn lại lý thuyết

Các bác quan tâm đến lý thuyết văn học và đọc được tiếng Pháp thì nên xem trang www.fabula.org, ở đó cả hai tạp chí LHT và Acta vừa tập trung vào vấn đề lý thuyết trong một số chung.

Bài mở đầu là "Pourquoi 1966" (Tại sao năm 1966) của Antoine Compagnon.

Năm 1966 là một năm vô cùng đặc biệt của lịch sử lý thuyết văn học. Hồi năm 2006, tôi cũng đã viết dở một bài về cái năm này, sau bỏ ngang vì bận làm việc khác.

Đó là một năm đột xuất, năm xuất hiện những tác phẩm quan trọng của Roland Barthes, Gérard Genette, Michel Foucault, bộ sách cực kỳ nền tảng về ngôn ngữ học của Émile Benveniste, rồi bộ Écrits của Jacques Lacan.

Trước khi đi vào nội dung cụ thể, xem thêm ở đây.

Bài này cũng nên đọc, Antoine Compagnon bình luận Gérard Genette.

No comments:

Post a Comment