Jan 23, 2015

Nhượng Tống: Nam Hoa Kinh

Ai từng dành thời gian đọc về Nhượng Tống đều biết Nhượng Tống hâm mộ Kim Thánh Thán đến thế nào và qua đó mà vô cùng hâm mộ "lục tài tử". Dần dần tôi bỗng nhận ra: hình như trong cuộc đời ngắn ngủi của mình Nhượng Tống đã thực sự dịch cả "lục tài tử". Hiện nay ta mới biết chắc chắn công sức và thành tựu của Nhượng Tống ở Ly Tao (xem thêm ở đây), thơ Đỗ Phủ, Mái TâyNam Hoa Kinh và Sử ký Tư Mã Thiên (một phần nhỏ), nhưng rất nhiều khả năng Nhượng Tống ít nhất có tham gia một phần trong một công trình dịch Thủy hử.

Ngoài ra dịch giả Nhượng Tống còn có các công trình: Thượng thư, Lam Sơn thực lục, Đại Việt sử ký toàn thư, Ngọc lê hồn (Từ Chẩm Á, dưới cái tên Dưới hoa), một số tác phẩm lẻ khác (và có thể cả Đạo đức kinh, Hồng lâu mộng và nhiều công sức đối với Ức Trai thi tập).

Trong số đó, bản Nam Hoa Kinh do nhà Tân Việt ấn hành năm 1944 (theo một số thông tin đương thời tin cậy được thì bản dịch này chỉ in 300 bản) đã thực sự trở thành một huyền thoại.

Theo thống kê của vài nhân vật trong giới sưu tầm :p thì hiện nay mới xác định được 7 quyển Nam Hoa Kinh này.

Đây là hai trong số đó :p


1 comment:

  1. Có tin gì mới cho đề tài này chua hả bác :D

    ReplyDelete