Apr 22, 2016

María Zambrano

Hóa ra, nhiều người nghĩ Hannah Arendt đương nhiên là triết gia, lại còn là triết gia lớn. Sự này xuất hiện ở cả những người không chuyên về triết học, nhưng cũng xuất hiện cả ở dân triết học (trông có vẻ) chuyên nghiệp. Trước đây, mặt bánh đa Minnesota cũng từng xưng tụng Arendt, tôi còn nhớ, hehe.

Nhưng, Arendt mà là triết gia? Tôi nghi ngờ điều này lắm.

Một trong những thất vọng lớn nhất của tôi là khi đọc Arendt viết về Walter Benjamin. Arendt lẫn Adorno dường như đều không hiểu Benjamin, nhất là Arendt.

Về Arendt ta sẽ nói kỹ sau, đặt trong mối tương quan với một nhân vật: Raul Hilberg.

Nếu từng có một nữ triết gia đích thực thì ngoài Simone Weil (xem ở kia), có thêm María Zambrano (còn Simone de Beauvoir? hì hì).

Ba tác phẩm của Zambrano:


(còn nữa)

No comments:

Post a Comment