Sep 18, 2014

Tác phẩm đầu tay của Vũ Trọng Phụng

Hơi khó ngờ vì tác phẩm đầu tay của Vũ Trọng Phụng lại là thơ.

Nhưng cũng không hẳn khó ngờ, vì nhà văn vẫn thường khởi đầu bằng (ít nhất là mấy bài) thơ.

Thông tin dựa thêm vào ở đây.


Trang nhất tờ Phụ nữ tân văn đăng mấy bài này, số 62, 24/7/1930:


Đây là giai đoạn đầu của tờ Phụ nữ tân văn, tờ báo hàng đầu của nửa đầu thập niên 30. Đào Trinh Nhất đang là chủ bút, Phan Khôi trong năm 30 viết những bài báo quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình đăng ở đây.

Với tôi, năm 1930 là một trong mấy thời điểm hay nhất của lịch sử báo chí Việt Nam.

No comments:

Post a Comment