Jan 16, 2016

[tiện bút] ma nơ canh

đại lộ Montaigne:


Châtelet:


đỏ:


trên sân khấu, khi không diễn:


nhưng nói thế thôi, tôi là người ghét chụp ảnh nhất trên đời đấy (xem thêm ở đây)

xem thêm ở đây

6 comments: