May 18, 2021

kịch (1)

bắt đầu mở mục "kịch" (theatre)


bắt đầu một mục mới thì tốt nhất lấy lại một cái đã cũ - tức là lôi lại một bài trên blog cũ

(thời điểm của bài viết dưới đây: cuối tháng Bảy năm 2008, lúc đó người ta dàn dựng và diễn ở Hà Nội một vở kịch của Schiller)


Lấy hồ trét lên mảnh vải
(như đã nói, blogger giờ không cho copy & paste các thể loại text nên phải dùng phương thức image rất bất tiện này)


trên đây là một phát tái bản (hay tục bản nhỉ?), tương tự ởkia hay ởkianhân đang Schiller ở Việt Nam (tức là chỉ các vở kịch), thêm một bản dịch tiếng Việt, người dịch cũng giống Âm mưu và Ái tình, là Thế Lữ

Wilhelm Tell, William Tell, Guillaume Tell: một trong những hình ảnh sống động lâu đời nhất trong folklore châu Âu, thuộc vào dòng văn chương cũng vô cùng sống động (chẳng hạn có thể nghĩ đến Michael Kohlhass của von Kleist, etc.)
1 comment:

 1. "Chào đồng xanh, bãi chăn nắng rãi!
  Người chăn tạm phải từ biệt nhau thôi,
  Hè đã bỏ đi rồi.
  Hẹn núi hẹn đồi
  Rồi đây ta trở lại,
  Khi cúc cu bắt đầu lên tiếng gáy,
  Khi đó đây tỉnh dậy các bài ca,
  Khi mặt đất thanh tân lại phủ đầy hoa,
  Khi Tháng Năm mỹ miều dòng suối mới."

  [rất dễ Học thuộc lòng]

  ReplyDelete