May 20, 2021

quỷ, tội, phạt, vĩnh cửu

(tiếp tục: "Chroniques một phố: HN"

"Nhượng Tống: thêm một"

"cắt thực tại"

"một Madame"

"kịch (1)"

"prix1"

"hết"

"bẫy")


Cuốn sách ởkia làm tôi lại muốn đọc Dostoievski, tức là đọc lại (nốt) những Dostoievski mà lần đọc lại Dostoievski cách đây mấy năm (xem mấy đường link ở dưới) tôi còn chưa động vào: vài tiểu thuyết tôi chỉ mới đọc một lần hồi đầu xanh tuổi trẻ - cụ thể hơn, những năm học cấp ba. Lũ người quỷ ám, tôi vẫn còn nhớ mượn được từ ai, hồi ấy. Còn tội ác và sự trừng phạt, một cuốn sách như vậy không thể đọc chỉ một lần.

(còn nữa)


(ai quan tâm đến chuyện sinh nhật - nhất là hôm qua, hôm nay - thì xem ởkia)
Dostoevski: tiếp tục

Đẹp và bị chà đạp

Dostoievski


No comments:

Post a Comment