Feb 16, 2024

trước ngày

Trước ngày 1/1/1924


Tôi mới biết là nhà xuất bản lấy tên theo (một tác phẩm của) Mandelstam đã đóng cửa hiệu sách tại Paris, vào những ngày cuối năm 2023.

Hiệu sách ấy (từng) nằm ở rue Cardinal Lemoine, số 66, lưng chừng dốc, bên tay trái, nếu đi về phía sông Seine. Tức là trên đường đến bến tàu điện ngầm.
Trong năm 1923, Mandelstam có một cuộc gặp, mà Mandelstam thuật lại trong bài báo dưới đây:


(cả bài chiếm 4 trang sách)


Cùng cuộc gặp tạo ra chủ đề cho cuốn sách dưới đây:


(cuốn sách cuối cùng của Linda Lê)1 comment:

  1. comme "Je ne répondrai plus jamais de rien", est-ce aussi un roman?

    ReplyDelete