Oct 12, 2012

Vũ Hoàng Chương: Hoa Đăng và Nobel Văn chương

Đây là tập thơ chủ đề bài viết của Chế Lan Viên về Vũ Hoàng Chương vào năm 1960:


Cùng Rừng phongTrời một phương, tập thơ này hiện nay rất khó tìm.

Nhân Mo Yan được Nobel Văn chương, post ảnh Gao Xingjian:1 comment: