Oct 14, 2017

Mùa thu Đức

Trước tiên, xem ở kia.

Đây là mùa thu nước Đức:


Mưa rơi rất nhiều trong những cuốn sách của Stig Dagerman.

Năm 1946, Stig Dagerman từ Thụy Điển sang Đức. Mùa thu Đức giống như một phóng sự về thời điểm đổ nát ấy của nước Đức ngay sau chiến tranh.

Khi ấy, Dagerman còn rất trẻ, mới ở độ tuổi hai mươi.

Phóng sự của Dagerman về nước Đức năm 1946 là một trong những cuốn sách đẹp nhất mà tôi đọc trong mùa thu vừa rồi. Và Stig Dagerman sẽ không bao giờ già: Dagerman sẽ tự sát vào năm 1954, ở tuổi 31.

Cuộc lướt qua Andersen khiến tôi rất muốn mở rộng về phía Bắc. Phía Bắc của Stig Dagerman là miền đất của sự thuần khiết. Những nhà văn như Dagerman rất quan trọng, lâu lâu tôi lại cần tìm thấy, ít nhất một người.

Hai cuốn sách khác của Dagerman, một về "con rắn", một về "đứa trẻ cháy":
NB. đã đầy đủ Một câu chuyện từ những đụn cát của Andersen và cũng đã đầy đủ phần mới nhất của Maldoror

2 comments: