Oct 2, 2018

Trong lúc đọc Valéry (3)

Dịch xong Monsieur Teste rồi, tôi mới bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu xoay xở được trong cái thế giới đầy bất trắc Paul Valéry ấy (Valéry là không hề đơn giản, đối với gần như tất tật những ai từng thấy mình bị lóa mắt trước những luồng sáng của tinh thần chói gắt đó - trong đó, cả Cioran; tôi sẽ còn quay trở lại, câu chuyện Cioran đọc Valéry).

Một Paul Valéry xa xưa, cũng có chữ ký (à, nhưng không phải chữ ký như ởkia):


Thêm một:


Cuốn sách rất gần đây mới được in, vẫn là do Michel Jarrety phụ trách (về Jarrety, xem ởkia):


Với Valéry, Nietzsche "n'est pas une nourriture - c'est un excitant", không phải một "dưỡng chất", mà là "thuốc kích thích". Paul Valéry (có quen biết Henri Albert, nhân vật chủ chốt dịch Nietzsche sang tiếng Pháp một thời; tờ tạp chí của Henri Albert chính là nơi đăng Introduction à la méthode de Léonard de Vinci của Valéry) thuộc vào thế hệ khám phá Nietzsche (Marcel Proust và các bạn đồng môn trường lycée Condorcet đóng vai trò rất lớn trong câu chuyện này).
(còn nữa)Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)

1 comment:

  1. những thơ văn trong như nước cất đó là một dạng trông thấy của hạnh. trong hữu hạn, nó chứng thực một điều là thật ra việc gọi là "tu thành chính quả" có những dạng thức ngôn từ đến mức vật-chất, nhưng cũng chính là sự tới hạn của việc trông thấy dưới giác độ ngoại quan - biểu kiến.

    ReplyDelete