Aug 9, 2020

đọc second-hand

(đã tiếp tục "Chroniques HN: một phố", cũng như "Trong lúc đọc Huysmans (2)""Trong lúc đọc Pound (1)")


đã đến lúc cần quay trở lại với cuốn sách mới chỉ nhắc qua ởkia

có cả chữ ký tác giả:


Trong câu chuyện về sự hỏng hóc của đọc ở tầng lớp học vấn cao tại Việt Nam, có không ít điều liên quan trực tiếp đến hai yếu tố: ý luậnđặc quyền.
(còn nữa)

No comments:

Post a Comment