Oct 10, 2020

lsbcvn: bổ sung (Nguyễn Khánh Đàm)

một bức ảnh: 


có thể thấy rõ: "tuần lễ triển lãm" - đây là để bổ sung cho ởkia

Chính xác hơn, cuộc triển lãm mang tên "Báo, Sách và Ảnh các văn nhân, thi sĩ Việt Nam".

Nó được tổ chức tại 12 đường Sabourain, Saigon, tức là nhà sách Nguyễn Khánh Đàm (nếu chưa biết Nguyễn Khánh Đàm thì có thể tìm hiểu), bắt đầu từ 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 11 tháng Bảy năm 1942, và kéo dài một tuần.

Đi cùng cuộc triển lãm là một sách nhỏ (dạng "brochure", ghi trên sách "Loại sách Lũy Tre") vừa miêu tả vừa giải thích. Dưới đây là phần "Lịch trình tiến hóa của báo chí Việt Nam":
Những miêu tả lịch sử báo chí Việt Nam ở đây là những miêu tả sớm, vào lúc nhiều thứ vẫn đang diễn ra - cho nên nó có một số ý nghĩa riêng, và nói một số chi tiết giờ đây khó biết. Nhưng cần phải đọc những miêu tả này bằng con mắt thận trọng - những gì viết trong các bức ảnh trên đây không phải lúc nào cũng chính xác: chẳng hạn, dễ thấy ngay mốc "1907" của Nam phong quá vớ vẩn, hay "1926" ở chỗ tờ Khai hóa cũng vậy nốt.


No comments:

Post a Comment