Oct 31, 2020

tome III

toa thứ ba ôm cặp ai nức nở


(đã tiếp tục + "đi lại" - rốt cuộc thì sự hỏng hóc không chỉ ở sự nhìn mà cả ở sự nghe; + "Dương Bá Trạc" - một nhân vật như thế, rốt cuộc chúng ta vẫn gần như chưa biết gì; cũng định kết thúc "Truffaut-Hitchcock" và tiếp "Nòi giống ấy" vì thấy hình như cần nói vài điều, nhưng mỏi tay quá)


Tome III (tập 3) ở đây muốn nói Casanova.

Tức là, vài năm sau khi bản thảo hồi ký Casanova được BNF mua (rất đắt), bắt đầu có các ấn bản đầy đủ. Hai ấn bản hiện nay, một thuộc tủ "Bouquins" của nhà xuất bản Robert Laffont, một thuộc tủ "Pléiade" của nhà xuất bản Gallimard. Cả hai ấn bản đều gồm ba tập (volume), 3 "tome" (phải nói rõ, vì lịch sử văn bản của Histoire de ma vie vô cùng phức tạp). Hai "tome" đầu, tôi đã đọc trong "Bouquins". Có người đã hứa tặng tôi tome III nhưng dường như kèo đã bể, thành ra vẫn không có.

Nhưng đã đến hai phần ba rồi mà không xem nốt đoạn cuối thì làm sao mà chịu nổi? Thế là tôi bèn làm một việc rất ít khi làm:


(những thứ đồ cổ như thế này, thì đâu có khó, tuy rằng hơi nhức mắt)

Như vậy là phải quay trở lại với văn bản Histoire de ma vie - để cho ngắn gọn - édition Laforgue (không phải Jules Laforgue đâu nhé, đừng nhầm - à, nhắc đến mới nhớ, sẽ sớm phải mở chuyên đề riêng về Jules Laforgue. Laforgue (người thực hiện công việc văn bản) sửa chữa và cắt xén không ít - vì thế nên mới có raison d'être của mấy ấn bản mới, khôi phục lại bản viết tay.

Nhưng điều này không ngăn cản, ai muốn tặng Histoire de ma vie cho tôi thì đã có cơ hội rồi kìa - tất nhiên giờ thì édition "Bouquins" làm gì nữa, nhưng vẫn còn bản La Pléiade (tức là đủ 3 tập ấy).


(vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ có người tặng Histoire de ma vie)

Cuộc đời Casanova (những gì Casanova viết về đời mình) tạo ra cả một literature mênh mông cho xuất bản khắp mọi nơi (trừ ởđây), dưới đây là một ấn bản tiếng Anh:


(tìm được ở Hà Nội)(còn nữa)sát thủ Casanova


2 comments:

  1. Ấn bản của nhà La Pléiade 1958 không có tựa là Histoire de ma vie mà là MÉMOIRES, cũng ba tập

    ReplyDelete
  2. việc mua bản thảo chỉ diễn ra gần đây, nên bản La Pléiade gần đây mới như thế, chứ không phải bản cũ

    vả lại, cũng đã có rồi:

    http://nhilinhblog.blogspot.com/2022/07/mai-roi-cung.html

    ReplyDelete