Feb 25, 2021

(một người) Adolf Rudnicki

trở lại chuyện hai chúng mình; à nhầm, trở lại Ba Lan (không phải 2 mà 3) - những ngày mùa đông khốn đốn nhất trong đời của tôi không phải là ở Hà Nội, cũng không phải Bắc Âu, mà lại là ở Ba Lan

cũng xem ởkia
Trong quyển bên phải hàng trên - quyển duy nhất không thuộc collection "Du monde entier" của nhà xuất bản Gallimard - Adolf Rudnicki nhắc đến Witold Gombrowicz, nhưng chỉ rất thoáng qua, và một lần duy nhất. Đối tượng chính của Le Compagnon de route là Dostoievski.

Nhìn tên quyển hàng dưới, ngoài cùng bên phải, thấy "Iasnaïa Poliana", thì bất kỳ ai cũng đoán nó có liên quan đến Tolstoy. Thì đúng thế, nhưng cũng không hẳn.Sinh năm 1912, Adolf Rudnicki biết đến cuộc hủy diệt Ba Lan bằng con mắt của một người đã trưởng thành. Là một người Do Thái (không những thế lại còn thuộc một gia đình hassidique) nhưng dường như vẻ bên ngoài của Rudnicki lại hoàn toàn giống người Ba Lan chứ không làm ai nghĩ là người Do Thái (có người bảo, chỉ mỗi đầu gối tiết lộ được chút ít lai lịch thật của Rudnicki). Chắc hẳn điều này đã giúp Rudnicki không ít.

No comments:

Post a Comment