Sep 20, 2023

đọc ở

(tiếp tục "bắt đầu" - chứ không còn là bắt đầu tiếp tục)


Để tiếp tục sự "đọc-x" (trong những gì liên quan: một xa xôi; và cũng cả): tôi nghĩ rằng, nếu chẳng phải là đã đọc Raymond Lulle tại một thành phố nhỏ ven biển, thì chắc tôi đã không cảm thấy nhân vật ấy êm đềm đến thế.

Lẽ ra, lần đó, tôi phải mang theo marquis de Sade.

Không chỉ


(bắt đầu câu bằng "Không chỉ" cũng khó tiếp tục không kém)


1 comment:

  1. thì chuyển trước ra sau: chỉ không

    ReplyDelete