Mar 14, 2014

Khen, chê và kỷ niệm

Một nhà phê bình văn học thông thường sẽ làm gì?

Làm những việc như Marcel Reich-Ranicki đã thể hiện một cách tuyệt vời, ở tầm mức cao nhất: khen, chê và kỷ niệm.

Cuốn tự truyện Đời tôi của Reich-Ranicki là dịp để nhìn sâu vào một con người rất đặc biệt của lịch sử văn chương nước Đức sau Thế chiến thứ hai từ khía cạnh phê bình.

Câu chuyện kỳ lạ về một người Ba Lan mang họ Reich nhưng lại là người Do Thái, một nạn nhân lớn của Đệ tam Reich (chính quyền Hitler) đã trở thành ngôi sao rực sáng của văn chương Đức, giữ tư cách tuyệt diệu là hơn mức một nhà báo quan sát thông thường ở các buổi hội họp của Nhóm 47 lừng danh.

(còn nữa)

2 comments: