Dec 18, 2018

Tình yêu là

Nói rằng tình yêu là tình cảm là một ảo tưởng; ảo tưởng vẫn có thể lớn hơn được nữa nếu nói: tình yêu là một loại tình cảm.

Thậm chí, rất có thể tình yêu lại chính là một trong những cách thức rất hiếm hoi - một con đường hiểm, rất hiểm - để thoát khỏi sự câu thúc của các tình cảm. Sự việc trong "tình yêu" có yếu tố "tình" rất giống một sự đánh lừa mỹ mãn, khiến luôn luôn người ta tưởng rằng nó chỉ về phía tình cảm. Nhưng(còn nữa)


đã tiếp tục "Tư Mã Thiên của họ""Nghĩa cái chết"

2 comments:

  1. hôm nay dừng ở đây, mấy bông hồng của em mất mầu. Cho bông em tí aspirin sau “Nhưng” đi anh :-)

    ReplyDelete
  2. tiếp tục 😎

    ReplyDelete