Apr 29, 2021

hết


- hết rồi thôi đã không còn gì


- it's sad so sad it's a sad sad situationẤy chính là hoàn cảnh kinh điển: cứ hễ khi nào ta tưởng như mình đã có được mọi thứ, tất cả những gì ta từng có bao giờ mong muốn và hút lấy toàn bộ dục vọng của ta, thì đúng lúc đó, tan biến hết (những giọng khác sẽ hát những mắt khác sẽ khóc). Và như vậy thì có nghĩa, lại thêm một lần ta có kinh nghiệm về ảo tưởng? không hẳn, vì đấy rất có thể mới chính là ý nghĩa của thực tại. ("mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự", etc.)

Tiếp tục chủ đề đầy hung hiểm của những gì hết: nếu sự lưu đày bắt đầu mất đi ý nghĩa, thì điều đó cũng có nghĩa là, cùng lúc, quê hương cũng biến nghĩa (tôi đã ở rất xa nơi ấy thật quê nhà).


Rất có thể, thời của chúng ta chính là thời chứng kiến sự hết của một thứ tưởng chừng không thể không có, bởi vì nó dường như nói lên rõ nhất con người nghĩa là như thế nào: sẽ không có các cuộc chiến tranh nữa. Thêm một lần nữa, lại là hình ảnh của Shakespeare: thời gian bị bung ra khỏi bản lề.

(còn nữa)


3 comments:

  1. Hết biến tan, đó lúc đúng thì, ta của vọng dục bộ toàn lấy hút và muốn mong giờ bao có từng ta gì những cả tất, thứ mọi được có đã mình như tưởng ta nào khi hễ cứ: điển kinh cảnh hoàn là chính ấy.

    ReplyDelete