Apr 19, 2021

Nhượng Tống: thêm một

(tức là thêm một tài liệu - à thì tư liệu vậy, nếu muốn)Nhưng trước đó (trước "thêm một tài liệu Nhượng Tống"), cần nhìn sang một chủ đề (dường như) đang rất hot: kho số hóa của Gallica.Đây, Nhượng Tống:
Bài báo "Cụ Phan Chu Trinh trong ý tôi" (kèm bài thơ khóc Phan Chu Trinh) của Nhượng Tống đăng trong năm 1949, cùng năm Nhượng Tống bị ám sát, sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau đó - trên một tờ tạp chí ra ở Hà Nội.


Trước khi nhìn kỹ hơn vào tài liệu (tư liệu) này, quay trở lại với kho Gallica.

(còn nữa)


trong lúc chờ đợi: đã tiếp tục post về George Steiner, "bẫy", "prix1" (không phải đua xe công thức 1) và "Trúc Khê (Ngô Văn Triện)"
Trúc Khê (Ngô Văn Triện)

Đời trong ngục: Trở lại với Nhượng Tống

Đoạn cuối của Khái Hưng
Danh mục tác phẩm Nhượng Tống (bổ sung)
Nhượng Tống trả lời phỏng vấn tờ Tri tân
Nhượng Tống và Sử ký
Nhượng Tống, Phan Du, Trương Chính
Nhượng Tống về Hồ Văn Mịch
Nhượng Tống dịch Ngọc lê hồn
Tiếp tục tác phẩm hiếm của Nhượng Tống
Meaulnes và Lương Ngọc
Liêu Trai chí dị
Lan Hữu trở lại

Vài tác phẩm hiếm của Nhượng Tống (kèm danh mục tác phẩm, cuối 2015-đầu 2016)


3 comments: