Mar 15, 2024

raw Rawls


(tiếp tục MauriacAron)


Bao nhiêu năm sau A Theory of Justice, thì mới lại John Rawls: cũng cần phải xem (một lần nữa) mệnh đề lừng danh "Justice as Fairness" có thực sự đáng tin hay không, và đáng tin đến mức nào, đến lúc nào.

Và, như mọi khi (tức là cái này gọi cái kia), đang như vậy thì quyển sách này (lù lù) xuất hiện:No comments:

Post a Comment