Mar 27, 2024

RB

RB nhưng không Roland Barthes, cũng không Roberto Baggio


(như vậy là tiếp tục Henry James; cũng tiếp tục "cầm ô đi")(Từng có) nhiều người bình luận Henry James. Ở chiều ngược lại, James cũng từng bình luận nhiều người.


Robert Browning thì James có gặp (James gặp rất nhiều người: có thể nói, James đã gặp tất tật, cho đến cả Tourgeniev), nhưng có lẽ không đến mức thân tình như, chẳng hạn, E. M. Forster trẻ tuổi hay Virginia, cũng trẻ tuổi, lúc còn chưa trở thành Mrs. Woolf, mà là cô con gái của Leslie Stephen, những người từng đến nhà James (Lamb House) uống trà. Nhưng, ngược lại, Henry James từng lấy (ít nhất một lần) thơ của Browning làm đề từ cho tác phẩm của mình.Đấy là lấy làm đề từ (để tôi tìm lại xem chính xác là truyện nào), còn như nhắc đến Robert Browning, trích thơ của Browning trong tác phẩm của mình, thì Henry James làm rất nhiều lần. Một trong những lần đáng nhớ nhất ở riêng địa hạt RB này là trong "The Madonna of the Future". Khi nhân vật Theobald ở Florence mới xuất hiện, thì có ngay một câu thơ của Browning: "At least no merchant traffics in my heart".

"The Madonna of the Future": một trong những novella của James etc. etc. - nhưng độc giả Việt Nam sẽ sớm đọc truyện ấy, cho nên không cần phải nói gì thêm.


Có thể nhận thấy, Le Bruit du Temps - mà ta đã có thể gọi là nhà xuất bản của Mandelstam - cũng quan tâm đến Henry James.

Những gì đã nói trên đây (về cái nhìn của Henry James vào Robert Browning) không có trong quyển sách trong ảnh: trong đó có một truyện ngắn của James, tất nhiên nhiều liên quan đến RB, và hai tiểu luận về Browning của James.

Có thể dễ dàng thấy, Le Bruit du Temps quan tâm đến Robert Browning hơn so với quan tâm đến Henry James.
No comments:

Post a Comment